ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งการว่างงาน
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๖ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 63 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 62 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๖ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 82 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๖ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 77 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๒ เครื่องมือกลฯ[อ่าน : 81 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๗ อิเล็กทรอนิกส์ฯ[อ่าน : 69 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๗ อิเล็กทรอนิกส์ฯ[อ่าน : 79 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๒ เครื่องมือกลฯ[อ่าน : 76 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๗ อิเล็กทรอนิกส์ฯ[อ่าน : 115 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 9 ข่าว