พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วัน จันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561, เวลา 16:13 น. 1192 ครั้ง ราชันย์

วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านผอ.ศิริวรรณ วงศ์วิลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี มีคณะครูและผู้ปกครองร่วมยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก

รูปภาพประกอบ :