การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วัน พฤหัส ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 12:05 น. 332 ครั้ง ราชันย์

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ เข้ารับการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสังขะ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีท่าน ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการ มอบหมายให้ นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รองประธานอนุกรรมการ ดำเนินการตรวจการประเมินในครั้งนี้

รูปภาพประกอบ :