ประมวลภาพกิจกรรม Open house 2018

วัน พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 16:53 น. 1194 ครั้ง ราชันย์

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จัดกิจกรรม Open house วันแห่งความภาคภูมิใจ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 มีนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและครูเข้ารวมโครงการและกิจกรรมต่างๆ  โดยมีกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรมชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น 108 อาชีพ และกิจกรรมประกวดแข่งขันร้องเพลง สร้างความสนใจให้กับนักเรียนหันมาเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น

รูปภาพประกอบ :