ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสังขะ เรื่อง การจัดหการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโลน่า 2019 (COVID - 19 ) ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 3

วัน พุธ ที่ 6 มกราคม 2564, เวลา 14:51 น. 383 ครั้ง อุดมทรัพย์