แผนผัง

วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560, เวลา 17:20 น. 2872 ครั้ง อดิศักดิ์

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  มีพื้นที่ทั้งหมด  100  ไร่  ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ประมาณ  54  กิโลเมตร  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  49  หมู่ 7  ถนนโชคชัย-เดชอุดม  ตำบลบ้านชบ  ตำบลบ้านชบ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32150

รูปภาพประกอบ :