โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563, เวลา 16:35 น. 835 ครั้ง ราชันย์

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อลงปัญหาการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 และโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดย นายวิโรจณ์  ทองเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ และ ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน การสอนและมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 วันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสังขะ 

รูปภาพประกอบ :