สัญลักษณ์ ประจำ สถาบัน

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ดอกไม้ประจำวิทยาลัยการอาชีพสังขะ