สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพสังขะ (น้ำเงิน ชมพู)

 


 

 ดอกไม้ประจำวิทยาลัยการอาชีพสังขะ (ดอกหางนกยูง)