วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 49 หมู่ที่7 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150โทรศํพท์ 044-571078 www.sangkhaicec.ac.th